Motsatsen till yttrandefrihet

yttrandefrihet

Motsatsord till yttrandefrihet:

  • cencu

I betydelsen:

  • rättighet att få uttrycka sina åsikter

Copyright Göran Walter