Motsatsen till ytmorän

ytmorän (geol)

Motsatsord till ytmorän:

  • bottenmorän

I betydelsen:

  • morän som avlagrats vid isens avsmältning

Copyright Göran Walter