Motsatsen till ynnest

ynnest

Motsatsord till ynnest:

  • misshag, missbelåtenhet, missnöje, ogunst, illvilja; nackdel, skada

I betydelsen:

  • gunst, favör

Copyright Göran Walter