Motsatsen till xerofil

xerofil (biol)

Motsatsord till xerofil:

  • hygrofil

I betydelsen:

  • (om växt eller djurart) som hör hemma i torra trakter

Copyright Göran Walter