Motsatsen till utvecklingsland

utvecklingsland

Motsatsord till utvecklingsland:

I betydelsen (definition):