Motsatsen till utveckling

utveckling

Motsatsord till utveckling:

  • stillastående, stagnation; tillbakagång

I betydelsen (definition):

  • förvandling, tillväxt