Motsatsen till utvandring

utvandring

Motsatsord till utvandring:

  • invandring, immigration; återvandring, remigration

I betydelsen (definition):

  • emigration