Motsatsen till utvandra

utvandra

Motsatsord till utvandra:

  • invandra, immigrera

I betydelsen (definition):

  • emigrera