Motsatsen till utrota

utrota

Motsatsord till utrota:

I betydelsen (definition):