Motsatsen till utmärglad

utmärglad

Motsatsord till utmärglad:

  • välnärd, välmående

I betydelsen (definition):

  • mycket mager