Motsatsen till utled

utled

Motsatsord till utled:

I betydelsen (definition):