Motsatsen till utförbar

utförbar

Motsatsord till utförbar:

  • outförbar, ogörlig, ogenomförbar

I betydelsen (definition):

  • möjlig att utföra