Motsatsen till utelämna

utelämna

Motsatsord till utelämna:

  • ta med, omnämna

I betydelsen (definition):

  • hoppa över, förbigå