Motsatsen till utbordare

utbordare

Motsatsord till utbordare:

I betydelsen (definition):