Motsatsen till utblottad

utblottad

Motsatsord till utblottad:

  • välbeställd, välbärgad, välsituerad, rik, förmögen

I betydelsen (definition):

  • ruinerad, utarmad