Motsatsen till utarmad

utarmad

Motsatsord till utarmad:

I betydelsen (definition):