Motsatsen till utanförskap

utanförskap

Motsatsord till utanförskap:

  • gemenskap, samhörighet

I betydelsen (definition):

  • främlingskap