Motsatsen till utåtvänd

utåtvänd

Motsatsord till utåtvänd:

I betydelsen (definition):