Motsatsen till uppsvullen

uppsvullen

Motsatsord till uppsvullen:

I betydelsen (definition):