Motsatsen till uppspelt

uppspelt

Motsatsord till uppspelt:

I betydelsen (definition):