Motsatsen till uppskärrad

uppskärrad

Motsatsord till uppskärrad:

I betydelsen (definition):