Motsatsen till uppmana

uppmana

Motsatsord till uppmana:

  • lyda, följa, rätta sig efter

I betydelsen (definition):

  • anmoda, säga till