Motsatsen till uppgång

uppgång

Motsatsord till uppgång:

  1. nedgång, nedgående
  2. nedgång, sänkning, minskning; tillbakagång, försämring; fall

I betydelsen (definition):

  1. uppgående
  2. ökning, förbättring