Motsatsen till uppdiktad

uppdiktad

Motsatsord till uppdiktad:

  • autentisk, sann

I betydelsen (definition):

  • påhittad