Motsatsen till uppdiktad

uppdiktad

Motsatsord till uppdiktad:

I betydelsen:

  • påhittad

Copyright Göran Walter