Motsatsen till underskrida

underskrida

Motsatsord till underskrida:

  • överskrida, överstiga

I betydelsen (definition):

  • vara mindre än, understiga