Motsatsen till underordnad ¹

underordnad ¹ adj.

Motsatsord till underordnad ¹:

  1. överordnad, ansvarig, ledande
  2. överordnad, övergripande, generell

I betydelsen (definition):

  1. underlydande, underställd
  2. mindre viktig