Motsatsen till underlig

underlig

Motsatsord till underlig:

  • normal, vanlig, ordinär, alldaglig; trivial, banal

I betydelsen (definition):

  • konstig, egendomlig