Motsatsen till underkant

underkant (i underkant)

Motsatsord till underkant:

  • i överkant, mer än nödvändigt

I betydelsen (definition):

  • i minsta laget