Motsatsen till underdrift

underdrift

Motsatsord till underdrift:

  • överdrift, hyperbol

I betydelsen (definition):

  • påstående som tar till i underkant, understatement