Motsatsen till under ¹

under ¹ prep.

Motsatsord till under ¹:

  • över, ovan, ovanför

I betydelsen (definition):

  • nedanför