Motsatsen till undantaga

undantaga

Motsatsord till undantaga:

I betydelsen (definition):