Motsatsen till undanta

undanta (äv. åld. undantaga)

Motsatsord till undanta:

I betydelsen:

  • bortse från, utesluta

Copyright Göran Walter