Motsatsen till undanta

undanta (äv. undantaga)

Motsatsord till undanta:

  • inbegripa, medta, ta med, låta ingå

I betydelsen (definition):

  • bortse från, utesluta