Motsatsen till undanglidande

undanglidande

Motsatsord till undanglidande:

  • öppen, uppriktig, rättfram, rakt på sak, frispråkig, frank

I betydelsen (definition):

  • svävande, kringgående