Motsatsen till u-land

u-land

Motsatsord till u-land:

  • i-land, industriland

I betydelsen (definition):

  • utvecklingsland