Motsatsen till tvungen

tvungen

Motsatsord till tvungen:

  1. frivillig, valfri, otvingad, utan påtryckningar
  2. otvungen, naturlig, ledig, avspänd

I betydelsen:

  1. tvingad, nödsakad
  2. onaturlig, ansträngd

Copyright Göran Walter