Motsatsen till tvivelaktig

tvivelaktig

Motsatsord till tvivelaktig:

  1. otvivelaktig, odiskutabel, obestridlig, oomtvistlig, absolut, säker, tydlig, bestämd; trolig
  2. hederlig, ärlig, renhårig, pålitlig, rättskaffens

I betydelsen:

  1. oviss, osäker
  2. misstänkt, suspekt

Copyright Göran Walter