Motsatsen till tvingande

tvingande

Motsatsord till tvingande:

  1. valfri, frivillig; onödig, oviktig
  2. dispositiv

I betydelsen:

  1. nödvändig, oavvislig
  2. (jur.) som gäller utan inskränkning

Copyright Göran Walter