Motsatsen till tro 2

tro 2 verb.

Motsatsord till tro:

  1. veta; bevisa
  2. tvivla, vara skeptisk, hysa tvivel, misstro

I betydelsen:

  1. förmoda, anta
  2. ha en fast övertygelse

Copyright Göran Walter