Motsatsen till trägen

trägen

Motsatsord till trägen:

I betydelsen:

  • ihärdig, uthållig

Copyright Göran Walter