Motsatsen till tolerant

tolerant

Motsatsord till tolerant:

  • intolerant, ofördragsam, fördomsfull, oförsonlig, trångsynt

I betydelsen:

  • fördragsam, fördomsfri

Copyright Göran Walter