Motsatsen till timlig

timlig

Motsatsord till timlig:

  1. andlig, icke-världslig, religiös
  2. evig, oförgänglig

I betydelsen:

  1. världslig
  2. förgänglig

Copyright Göran Walter