Motsatsen till tillintetgjord

tillintetgjord

Motsatsord till tillintetgjord:

I betydelsen:

  • nedbruten, förkrossad

Copyright Göran Walter