Motsatsen till tillfällighet

tillfällighet

Motsatsord till tillfällighet:

  • förutsägbarhet; lagbundenhet, naturnödvändighet; trend

I betydelsen:

  • slump

Copyright Göran Walter