Motsatsen till tillbedjan

tillbedjan

Motsatsord till tillbedjan:

  1. hädelse, skymf, blasfemi
  2. avsky, hat, förakt

I betydelsen:

  1. dyrkan, vördnad
  2. kärlek

Copyright Göran Walter