Motsatsen till tillåtlig

tillåtlig

Motsatsord till tillåtlig:

  1. oförsvarbar, oacceptabel, otillåtlig
  2. förbjuden, otillåtlig

I betydelsen:

  1. ursäktlig
  2. tillåten

Copyright Göran Walter