Motsatsen till teist

teist

Motsatsord till teist:

I betydelsen:

  • gudstroende

Copyright Göran Walter