Motsatsen till tankfull

tankfull

Motsatsord till tankfull:

I betydelsen:

  • försjunken i tankar, fundersam

Copyright Göran Walter