Motsatsen till taga

taga (åld. el. ta)

Motsatsord till taga:

  1. släppa, tappa
  2. ge
  3. frige
  4. missa, riva

I betydelsen:

  1. gripa, fatta
  2. lägga beslag på
  3. arrestera
  4. (sport.) klara (viss höjd)

Copyright Göran Walter