Motsatsen till svälla

svälla

Motsatsord till svälla:

  • krympa, dra ihop sig, skrumpna; avta, gå tillbaka

I betydelsen (definition):

  • öka i storlek, utvidgas