Motsatsen till stimulera

stimulera

Motsatsord till stimulera:

  • lugna, dämpa, mildra, stilla; hämma, avskräcka

I betydelsen (definition):

  • pigga upp, sporra